A4 size paper

Định nghĩa A4 size paper là gì?

A4 size paperGiấy khổ A4. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ A4 size paper - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kích thước tiêu chuẩn của giấy đánh máy thông qua bởi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế. Nó đo rộng 210 mm và 297 mm longl (khoảng 8 1/4 x 11 3/4 inch). Nó được sử dụng trong hầu hết các nước trên thế giới, ngoại trừ Hoa Kỳ và một số nước láng giềng nơi giấy letter (8 1/2 x 11 inch) được sử dụng. Xem thêm các kích cỡ giấy.

Definition - What does A4 size paper mean

The standard size of typing paper adopted by the International Standards Organization. It measures 210 mm wide and 297 mm longl (about 8 1/4 x 11 3/4 inches). It is used in most countries of the world, except the US and some neighboring countries where letter-size paper (8 1/2 x 11 inch) is used. See also paper sizes.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *