AAA

Định nghĩa AAA là gì?

AAAAAA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ AAA - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đánh đầu trao cho đủ điều kiện trái phiếu doanh nghiệp được cơ quan xếp hạng trái phiếu như Standard & Poor (AAA) và Moody (Aaa). Những đánh giá có nghĩa là: (1) trái phiếu có chất lượng cao nhất (là 'mạ vàng lưỡi'), (2) thực hiện mức độ tối thiểu rủi ro đầu tư, và (3) dự kiến ​​sẽ hoàn trả cả lãi, gốc đúng thời hạn. cơ quan đánh giá khác sử dụng định danh khác nhau. Xem thêm xếp hạng trái phiếu.

Definition - What does AAA mean

The top rating awarded to qualifying corporate bonds by the bond rating agencies such as Standard & Poor's (AAA) and Moody's (Aaa). These ratings mean: (1) the bonds are of the highest quality (are 'gilt edged'), (2) carry the least degree of investment risk, and (3) are fully expected to pay both interest and principal on time. Other rating agencies use different designations. See also bond ratings.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *