ABA transit number

Định nghĩa ABA transit number là gì?

ABA transit numberSố chuyển ABA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ABA transit number - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số trên một tấm séc, một phần của một mã phát triển và sử dụng bởi các Hiệp hội Ngân hàng Mỹ. Số quá cảnh được sử dụng để hỗ trợ các ngân hàng khi thanh toán bù trừ séc, bằng cách đánh dấu sự tổ chức tài chính cũng như Ngân hàng Dự trữ liên bang sử dụng bởi tổ chức đó. Con số này được tìm thấy gần góc trên bên phải, và xuất hiện trong hình thức một phần nhỏ với một tử số và mẫu số. Tử số cho thấy khu vực nơi mà các ngân hàng có vị trí, cũng như số lượng chi nhánh. Các mẫu bao gồm bốn chữ số đầu tiên của số định tuyến tìm thấy ở dưới cùng bên trái của tấm séc.

Definition - What does ABA transit number mean

A number on a check, part of a code developed and used by the American Bankers Association. The transit number is used to aid the banks when clearing the checks, by signifying the financial institution as well as the Federal Reserve Bank used by that institution. This number is found near the upper right corner, and appears in the form of a fraction with a numerator and denominator. The numerator indicates the region where the bank is located, as well as the branch number. The denominator consists of the first four numbers of the routing number found at the bottom left of the check.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *