Ambiance

Định nghĩa Ambiance là gì?

AmbianceBầu không khí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ambiance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giao diện của một địa điểm (khu mua sắm, nhà hàng, địa điểm du lịch, vv) mà gợi lên một bầu không khí độc đáo hoặc tâm trạng và làm cho nó 'dính' (buộc mọi người đến và ở lại xung quanh).

Definition - What does Ambiance mean

Look and feel of a place (mall, restaurant, tourist destination, etc.) that evokes a unique atmosphere or mood and makes it 'sticky' (compels people to come and stay around).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *