Ambient standards

Định nghĩa Ambient standards là gì?

Ambient standardsTiêu chuẩn môi trường xung quanh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ambient standards - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Yêu cầu mà xác định số tiền tối đa ô nhiễm (s) một tòa nhà, khu vực làm việc, hoặc một trang web có thể được phép có trong môi trường xung quanh.

Definition - What does Ambient standards mean

Requirements that specify the maximum amount of pollutant(s) a building, work area, or a site may be allowed to have in its surroundings.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *