American college

Định nghĩa American college là gì?

American collegeĐại học Mỹ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American college - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trường đại học mà không nghiên cứu liên quan đến bảo hiểm nhân thọ và công bố những phát hiện, ngoài việc tiếp tục giáo dục cho các đại lý.

Definition - What does American college mean

A college that does research related to life insurance and publishes the findings, in addition to continuing education for agents.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *