Apparent low bidder

Định nghĩa Apparent low bidder là gì?

Apparent low bidderNhà thầu thấp rõ ràng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apparent low bidder - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bị đơn đến một thư mời thầu (ITB), người, vào việc kiểm tra lướt qua hồ sơ dự thầu đã nhận, đã nộp giá thầu cạnh tranh thấp nhất.

Definition - What does Apparent low bidder mean

Respondent to an invitation to bid (ITB) who, on the cursory examination of the received bids, has submitted the lowest competitive bid.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *