Appellee

Định nghĩa Appellee là gì?

AppelleeNgười chống án. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appellee - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phía bên kia để người kháng cáo, người phản ứng với một lời kêu gọi bằng cách kêu gọi tòa án cao hơn để khẳng định phán quyết của tòa án cấp dưới.

Definition - What does Appellee mean

The opposing party to the appellant who responds to an appeal by urging the higher court to affirm the lower court's judgment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *