Applied statistics

Định nghĩa Applied statistics là gì?

Applied statisticsThống kê áp dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Applied statistics - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thực tiễn áp dụng thống kê, như trái ngược với các nghiên cứu về cơ sở lý thuyết của nó.

Definition - What does Applied statistics mean

Practical application of statistics, as opposed to the study of its theoretical basis.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *