Archie

Định nghĩa Archie là gì?

ArchieArchie. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Archie - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chương trình máy tính để tìm kiếm các file nằm trên File Transfer Protocol (FTP) các trang web trên internet, nó theo dõi gần một ngàn trang web ẩn danh FTP nằm khắp nơi trên thế giới và chứa hơn một triệu các file dữ liệu. Trong thời gian gần đây, người ta đã superceded bởi các dịch vụ được cung cấp bởi các trang web như filez.com và shareware.com.

Definition - What does Archie mean

Computer program for searching files located on File Transfer Protocol (FTP) sites over the internet, it tracks nearly a thousand anonymous FTP sites located all over the world and containing well over a million files of data. In recent times, it has been superceded by services provided by websites such as filez.com and shareware.com.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *