Archipelago

Định nghĩa Archipelago là gì?

ArchipelagoQuần đảo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Archipelago - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Một phân tán nhóm đảo trong cơ thể cùng nước. Những hòn đảo được coi là một phần của một khối đất lớn hơn. Những nơi như Hawaii và Quần đảo Virgin được coi là quần đảo.

Definition - What does Archipelago mean

1. A scattered group of islands within the same body of water. The islands are considered part of a larger land mass. Places such as Hawaii and the Virgin Islands are considered to be archipelagos.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *