Architect-engineer

Định nghĩa Architect-engineer là gì?

Architect-engineerKiến trúc sư-kỹ sư. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Architect-engineer - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Người đủ điều kiện cả hai như là một kiến ​​trúc sư và kỹ sư (thường dân), hoặc một công ty cung cấp cả dịch vụ thông qua nhân sự của nó.

Definition - What does Architect-engineer mean

Person qualified both as an architect and a (usually civil) engineer, or a firm providing both services through its personnel.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *