Architect

Định nghĩa Architect là gì?

ArchitectKiến trúc sư. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Architect - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chuyên nghiệp có trình độ người thiết kế và giám sát việc xây dựng các tòa nhà hoặc các công trình khác. Xem thêm thông tin kiến ​​trúc sư.

Definition - What does Architect mean

Qualified professional who designs and supervises the construction of buildings or other structures. See also information architect.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *