Archival bond

Định nghĩa Archival bond là gì?

Archival bondTrái phiếu lưu trữ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Archival bond - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mối quan hệ liên kết tất cả các kỷ lục với kỷ lục trước đó và sau này có nguồn gốc của nó so với cùng hoạt động, sáng tạo, hoặc sử dụng.

Definition - What does Archival bond mean

Relationship that links every record with its previous and subsequent records originating from the same activity, creator, or use.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *