ARMA model

Định nghĩa ARMA model là gì?

ARMA modelMô hình ARMA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ARMA model - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem tự hồi di chuyển trung bình (ARMA) mô hình.

Definition - What does ARMA model mean

See autoregressive moving average (ARMA) model.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *