Assignment analysis

Định nghĩa Assignment analysis là gì?

Assignment analysisPhân tích phân. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assignment analysis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp đánh giá công việc cho các công việc chuyên môn kỹ thuật, trong đó phân công của công việc được phân loại theo các yếu tố như độ phức tạp và yêu cầu như trình độ kiến ​​thức và trình độ kỹ năng.

Definition - What does Assignment analysis mean

Job evaluation method for professional and technical jobs, in which the assignments of the job are graded according to factors such as complexity, and requirements such as knowledge level and skill level.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *