Attenuation

Định nghĩa Attenuation là gì?

AttenuationSuy giảm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Attenuation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giảm lượng năng lượng khi nó di chuyển qua môi trường, thường tỉ lệ với khoảng cách di chuyển.

Definition - What does Attenuation mean

Reduction in the amount of energy as it travels through a medium, usually proportional to the distance traveled.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *