Automatic Identification Manufacturers

Định nghĩa Automatic Identification Manufacturers là gì?

Automatic Identification ManufacturersCác nhà sản xuất nhận dạng tự động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic Identification Manufacturers - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công ty sản xuất theo dõi cơ chế sử dụng trong vận chuyển tàu. chức năng của nó bao gồm tránh va chạm, quản lý giao thông, tìm kiếm và phối hợp cứu hộ, điều tra tai nạn và hỗ trợ điều hướng.

Definition - What does Automatic Identification Manufacturers mean

Companies that produce tracking mechanisms used in shipping vessels. Its functions include collision avoidance, traffic management, search and rescue coordination, accident investigation and navigational aid.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *