Automatic increase in benefit provision

Định nghĩa Automatic increase in benefit provision là gì?

Automatic increase in benefit provisionTăng tự động trong việc cung cấp lợi ích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic increase in benefit provision - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một điều khoản được tìm thấy trong vùng phủ sóng khuyết tật làm tăng số lượng thanh toán bằng một tỷ lệ phần trăm đã nêu trước đây đối với một số tiền nhất định của năm.

Definition - What does Automatic increase in benefit provision mean

A clause found in disability coverage that increases the amount of payments by a previously stated percentage for a certain amount of years.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *