Automatic merchandising

Định nghĩa Automatic merchandising là gì?

Automatic merchandisingBán hàng tự động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic merchandising - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bán hàng hóa qua máy bán hàng tự động. Còn được gọi là bán tự động.

Definition - What does Automatic merchandising mean

Selling merchandise through vending machines. Also called automatic selling.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *