Automatic non proportional reinsurance

Định nghĩa Automatic non proportional reinsurance là gì?

Automatic non proportional reinsuranceTự động tái bảo hiểm phi tỷ lệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic non proportional reinsurance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bảo vệ tự động của các công ty bảo hiểm chống lại thiệt hại vượt quá một giới hạn đã nêu trước đây.

Definition - What does Automatic non proportional reinsurance mean

Automatic protection of the insurer against losses that exceed a previously stated limit.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *