Cost sensitivity

Định nghĩa Cost sensitivity là gì?

Cost sensitivityNhạy chi phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost sensitivity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mức độ mà một kết quả bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong chi phí liên quan (s).

Definition - What does Cost sensitivity mean

Extent to which an outcome is affected by changes in associated cost(s).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *