Credit option

Định nghĩa Credit option là gì?

Credit optionLựa chọn tín dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Credit option - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem phái sinh tín dụng.

Definition - What does Credit option mean

See credit derivative.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *