Creditors’ equity

Định nghĩa Creditors' equity là gì?

Creditors' equityVốn chủ nợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Creditors' equity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tuyên bố người ngoài đối với tài sản của một công ty.

Definition - What does Creditors' equity mean

Outsiders' claims against a firm's assets.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *