Creditworthiness

Định nghĩa Creditworthiness là gì?

CreditworthinessMức độ tín nhiệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Creditworthiness - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phán đoán chủ nợ của khả năng hiện tại và tương lai của một tổ chức nào, và nghiêng các nghĩa vụ nợ danh dự theo thoả thuận. Nó thường được dựa trên lịch sử tín dụng, xếp hạng tín dụng, và đặc điểm của đối tượng đó.

Definition - What does Creditworthiness mean

Creditor's judgment of an entity's current and future ability, and inclination to honor debt obligations as agreed upon. It is usually based on the credit history, credit rating, and character of the entity.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *