Critical limit

Định nghĩa Critical limit là gì?

Critical limitGiới hạn tới hạn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Critical limit - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tối thiểu hoặc giá trị lớn nhất mà tách chấp nhận từ không thể chấp nhận.

Definition - What does Critical limit mean

Minimum or maximum value which separates acceptability from unacceptability.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *