Critical period

Định nghĩa Critical period là gì?

Critical periodGiai đoạn quan trọng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Critical period - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thời gian mà sự thiếu hụt, báo lỗi, hoặc không phù hợp có thể có những ảnh hưởng nghiêm trọng hay dài hạn.

Definition - What does Critical period mean

Duration during which a deficiency, error, or non-conformance can have catastrophic or long-term effects.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *