Cumulative probability distribution

Định nghĩa Cumulative probability distribution là gì?

Cumulative probability distributionPhân phối xác suất tích lũy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cumulative probability distribution - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỹ thuật thống kê được sử dụng trong so sánh của xác suất, chẳng hạn như ước tính xác suất chiến thắng một hợp đồng trên cơ sở hồ sơ dự thầu thành công và không thành công trước đó. Trên đồ thị, xác suất được vẽ trên 'trục Y' và các giá trị trên 'X-trục.'

Definition - What does Cumulative probability distribution mean

Statistical technique used in comparisons of probabilities, such as estimating the probability of winning a contract on the basis of previous successful and unsuccessful bids. On a graph, probabilities are plotted on the 'Y-axis' and the values on the 'X-axis.'

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *