Current estimate

Định nghĩa Current estimate là gì?

Current estimateƯớc tính hiện tại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Current estimate - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xấp xỉ chi phí phản ánh sự đánh đổi thương mại giữa các chi phí, hiệu suất, và khung thời gian.

Definition - What does Current estimate mean

Approximation of cost that reflects trade offs among cost, performance, and timeframe.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *