Current market selling price

Định nghĩa Current market selling price là gì?

Current market selling priceGiá bán trên thị trường hiện nay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Current market selling price - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền một kiến ​​thức và sẵn sàng, nhưng không lo lắng, người bán sẽ chấp nhận từ một hiểu biết và sẵn sàng, nhưng không lo lắng, người mua trong một giao dịch chiều dài cánh tay. Giá này không bao gồm chi phí giao dịch.

Definition - What does Current market selling price mean

Amount a knowledgeable and willing, but not anxious, seller would accept from a knowledgeable and willing, but not anxious, buyer in an arms length transaction. This price does not include transaction costs.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *