Cushion bond

Định nghĩa Cushion bond là gì?

Cushion bondTrái phiếu đệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cushion bond - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại đầu tư được bán khi giá thị trường cao hơn so với mức đóng hiện hành của trái phiếu.

Definition - What does Cushion bond mean

A type of investment that is sold when the market rates are higher than the current premium rate of the bond.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *