Defended takeover bid

Định nghĩa Defended takeover bid là gì?

Defended takeover bidChào mua bênh vực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Defended takeover bid - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Người mua làm cho cung cấp để mua một công ty trong đó các giám đốc của công ty phản đối việc được mua.

Definition - What does Defended takeover bid mean

Buyer makes offer to buy a company in which the directors of the company oppose being purchased.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *