Defensive acquisition

Định nghĩa Defensive acquisition là gì?

Defensive acquisitionMua lại phòng thủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Defensive acquisition - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chiến lược được thiết kế để ngăn cản tiếp quản thù địch từ các công ty khác. Ví dụ, một công ty sẽ có được các đơn vị khác để làm cho nó lớn đến mức nó trở thành một mục tiêu hấp dẫn. Hơn nữa, việc mua sẽ được tài trợ bởi nợ để công ty mục tiêu bây giờ sẽ được thừa hưởng cao và do đó, có ít mong muốn cho tiếp quản.

Definition - What does Defensive acquisition mean

A strategy designed to discourage hostile takeovers from other firms. For instance, a firm will acquire other entities to make it so large that it becomes an unattractive target. Further, the purchase will be financed by debt so the target firm will now be highly leveraged and thus, be less desirable for takeovers.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *