Deficiency balance

Định nghĩa Deficiency balance là gì?

Deficiency balanceCân bằng thiếu hụt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deficiency balance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền còn lại khi nhận ra số tiền từ việc bán một tài sản bị tịch thu không đủ để trả hết số tiền vay đầy đủ. Đây là một trong những lý do các ngân hàng thường nhấn mạnh vào bảo lãnh cá nhân của khách hàng vay để họ có thể đi sau khi nhà của mình hoặc tài sản khác để bù đắp sự thiếu hụt.

Definition - What does Deficiency balance mean

Amount left over when the money realized from the sale of a foreclosed property is insufficient to pay off the full loan amount. This is one of the reasons banks usually insist on the borrower's personal guaranty so that they can go after his or her home or other property to make up the shortfall.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *