Demurrer

Định nghĩa Demurrer là gì?

DemurrerNgười phản đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Demurrer - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tuyên bố trong một phiên tòa avowing rằng không có cơ sở để hành động, ngay cả khi tuyên bố của bên kia là chính xác.

Definition - What does Demurrer mean

A statement in a court case avowing that there is no grounds for action, even if the other party's claims are accurate.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *