Develop

Định nghĩa Develop là gì?

DevelopPhát triển, xây dựng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Develop - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Để thiết kế, sáng tạo, hoặc cải thiện một đối tượng, ý tưởng, hoặc mục khác.

Definition - What does Develop mean

1. To design, create, or improve an object, idea, or other item.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *