Developed

Định nghĩa Developed là gì?

DevelopedĐã phát triển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Developed - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đặc trưng của một thành phần, mục, hoặc quá trình mà tồn tại, là hoàn toàn khả thi, và có thể được chào bán.

Definition - What does Developed mean

Characteristic of a component, item, or process which exists, is workable, and can be offered for sale.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *