Development

Định nghĩa Development là gì?

DevelopmentPhát triển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Development - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Việc sử dụng hệ thống kiến ​​thức khoa học kỹ thuật để đáp ứng mục tiêu cụ thể hoặc yêu cầu.

Definition - What does Development mean

1. The systematic use of scientific and technical knowledge to meet specific objectives or requirements.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *