Distributive negotiations

Định nghĩa Distributive negotiations là gì?

Distributive negotiationsĐàm phán phân phối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Distributive negotiations - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem thương lượng phân phối.

Definition - What does Distributive negotiations mean

See distributive bargaining.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *