District

Định nghĩa District là gì?

DistrictHuyện. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ District - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. phân khu hành chính hoặc bầu cử của một khu vực.

Definition - What does District mean

1. Administrative or electoral subdivision of an area.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *