Dithering

Định nghĩa Dithering là gì?

DitheringDithering. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dithering - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hiển thị hoặc in của bất kỳ 'mới' (trung gian) màu hoặc màu xám bởi dấu chấm hòa của màu sắc hoặc sắc thái khác nhau. Dithering nỗ lực để vượt qua những hạn chế phần cứng mà làm cho nó không thể cho bất kỳ thiết bị đầu ra để hiển thị hoặc in tất cả các màu sắc càng tốt.

Definition - What does Dithering mean

Display or printing of any 'new' (intermediate) color or shade of gray by mingling dots of different colors or shades. Dithering attempts to bypass the hardware limitations that make it impossible for any output device to display or print all possible colors.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *