Downgrade risk

Định nghĩa Downgrade risk là gì?

Downgrade riskNguy cơ hạ cấp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Downgrade risk - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

Giải thích ý nghĩa

Xác suất của sự mất mát từ sự sụt giảm trong giá của trái phiếu. Không giống như hạ của một rủi ro.

Definition - What does Downgrade risk mean

Probability of loss from a fall in a bond's rating. Not the same as downgrading of a risk.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *