Downline

Định nghĩa Downline là gì?

DownlineDownline. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Downline - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

Giải thích ý nghĩa

Xem tiếp thị trên mạng.

Definition - What does Downline mean

See network marketing.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *