Drum

Định nghĩa Drum là gì?

DrumTrống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Drum - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

Giải thích ý nghĩa

1. Đơn vị khối lượng tương đương đến 55 gallon Mỹ, 45,6 gallon Imperial, 1,31 thùng, tương đương khoảng 209 lít.

Definition - What does Drum mean

1. Unit of volume equal to 55 US gallons, 45.6 Imperial gallons, 1.31 barrels, or approximately 209 liters.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *