Dry bulk carrier

Định nghĩa Dry bulk carrier là gì?

Dry bulk carrierTàu chở hàng rời khô. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dry bulk carrier - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

Giải thích ý nghĩa

Tàu được thiết kế để tải, carry, và xả đồng nhất hóa phi lỏng như xi măng, than đá, hạt, gỗ, hoặc quặng.

Definition - What does Dry bulk carrier mean

Vessel designed to load, carry, and discharge homogenous non-liquid cargo such as cement, coal, grain, lumber, or ores.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *