Dry-cargo container

Định nghĩa Dry-cargo container là gì?

Dry-cargo containerContainer khô chở hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dry-cargo container - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

Giải thích ý nghĩa

Container sử dụng cho hàng hóa vận chuyển ra nước ngoài được xây dựng trong các kích cỡ tiêu chuẩn được thiết kế để phù hợp với hàng hóa nói chung.

Definition - What does Dry-cargo container mean

Containers utilized for transporting cargo overseas constructed in standardized sizes designed to accommodate general cargo.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *