Friable

Định nghĩa Friable là gì?

FriableNghiền nhỏ được. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Friable - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chất liệu đó một cách dễ dàng vỡ vụn thành các hạt rất nhỏ với lực lượng rất ít như ngón tay hoặc bàn tay áp. amiăng bở là nguy hiểm hơn amiăng khó vì khả năng của mình để giải phóng sợi rất tốt vào không khí mà nhà nghỉ vào mũi, khí quản, và mô phổi.

Definition - What does Friable mean

Material that easily crumbles into very small particles with very little force such as finger or hand pressure. Friable asbestos is more dangerous than hard asbestos because of its ability to release very fine fibers into air which lodge into nose, windpipe, and lung tissue.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *