Friendly suit

Định nghĩa Friendly suit là gì?

Friendly suitPhù hợp với thân thiện. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Friendly suit - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vụ kiện mang cho sự phán xét của tòa án trên sự đồng thuận của các bên trong tranh chấp.

Definition - What does Friendly suit mean

Lawsuit brought for the judgment of a court on the concurrence of the parties to the dispute.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *