Friendly takeover

Định nghĩa Friendly takeover là gì?

Friendly takeoverThâu tóm thân thiện. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Friendly takeover - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mua lại một công ty khác bởi nơi các chủ sở hữu của cả hai công ty đồng ý với các điều khoản của giao dịch thâu tóm.

Definition - What does Friendly takeover mean

Acquisition of one firm by another where the owners of both firms agree to the terms of the takeover transaction.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *