Friendster

Định nghĩa Friendster là gì?

FriendsterFriendster. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Friendster - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trang web kết nối các cá nhân trên toàn thế giới với hy vọng giúp họ phát triển tình bạn Mạng xã hội. Mạng lưới Friendster đã được đưa ra vào năm 2002 và được coi là tiền thân của các trang web tương tự như Myspace và Facebook. phổ biến của Friendster đã giảm kể từ khi ra đời khi ngày càng xã hội nhiều mạng với một nền tảng tương tự được phát triển.

Definition - What does Friendster mean

Social networking website that connects individuals across the world with the hopes of helping them develop friendships. The Friendster network was launched in 2002 and is considered the predecessor to similar sites Myspace and Facebook. Friendster's popularity has decreased since its inception as more and more social networks with a similar platform are developed.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *